A A A

Towarzystwo Jurajskie w 2016 r.

24 kwietnia. Wycieczka rowerowa: Częstochowa- Zielona Góra -Góry Towarne -Zamek Olsztyn -Sokole Góry -Zawiercie.

2 maja. I Gminny Dzień Strażaka w Pilicy - Wystawa pokazująca historię pilickich straży ochotniczych.

19 maja. Wraz z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy gościliśmy przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Zawiercia. Spotkanie w pilickim ratuszu było okazją do zaprezentowania wystawy fotograficznej „Pilicy której już nie ma”.

21 maja. Organizacja Spotkania Klasycznych Triumphów w Pilicy- zwiedzanie Smolenia i Pilicy. Wystawa archiwalnych fotografii.

29 maja. Wycieczka rowerowa "Antypody Jurajskości" - Dulowa -Płaza -Wygiełzów -Alwernia -Sanka -Mników -Dębnik

26 czerwca. Wystawa "Góra św.Piotra w sztuce" zorganizowana wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy.

Lipiec- sierpień. W okresie wakacyjnym Towarzystwo Jurajskie wraz z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy zorganizowało w pilickim ratuszu cykl wystaw przedstawiających twórczość artystyczną mieszkańców naszej gminy: Nieznane zakątki jury – fotografie Andrzeja Głąba, Jurajskie zamki – płaskorzeźby Adama Pieniążka i Igłą malowane – hafty Anny Grzanka

10 lipca. Wycieczka rowerowa po Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym

28 sierpnia. Wycieczka rowerowa po Beskidzie Żywieckim (Żywiec-Hala Miziowa-Rysianka-Żywiec)

28 sierpnia. Dożynki diecezjalno- powiatowo- gminne. Wspólnie z MGBP przedstawiliśmy zbiory etnograficzne

11 września. Wycieczka rowerowa Dolinki Podkrakowskie (dolinkami Miękini, Eliaszówki, W. Stradlina, Racławki, Szklarki, Będkowską)

18 września. Na stoisku zorganizowanym przez redakcję miesięcznika „Nasza Pilica” i Towarzystwo Jurajskie na VIII Championacie Źrebiąt Ras Szlachetnych w Udorzu zaprezentowaliśmy rzeźby Adama Pieniążka z Wierbki, obrazy „igłą malowane” Anny Grzanka ze Sławniowa, obrazy związanego z Udorzem i Pilicą Kazimierza Krupy oraz hafty wykonane przez Elżbietę Krupa, mieszkankę Biskupic.

11 listopada. Wycieczka rowerowa Legionowe Termopile na Jurze na trasie Zawiercie -Podzamcze -Smoleń -Bydlin- Krzywopłoty -Zawiercie

10 -15 grudnia.. Towarzystwo Jurajskie pomagało młodzieży z pilickiego LO im.Królowej Elżbiety z Pilczy w przygotowaniu wystawy i wycieczki „Śladami pilickich Żydów” organizowanych w ramach ogólnopolskiego programu „Szkoła dialogu”. Członkowie TJ m.in. przygotowali folder oraz udostępnili archiwalne zdjęcia i dokumenty.

Cały rok. Członkowie TJ prowadzą prace remontowe na cmentarzu wojennym w Kotowicach

CMS Graphic Design by: