A A A
  • Stan pierwotny
    Stan pierwotny
  • Stan obecny
    Stan obecny

Kotowice-cmentarz wojenny.

Dzięki inicjatywie Towarzystwa Jurajskiego w sierpniu 2012 r. rozpoczęła się profesjonalna konserwacja jednego z piaskowcowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu wojennym w Kotowicach. Obiekt jest uszkodzony, brakuje wieńczącej go płyty z piaskowca szydłowieckiego, która uległa zniszczeniu prawdopodobnie w roku 1936 podczas przenosin pomnika do Kotowic  z cmentarza w  Morsku, gdzie stał pierwotnie. W oparciu o posiadaną oryginalną dokumentację techniczną, zdecydowaliśmy o uzupełnieniu brakującego elementu. Środki na ten cel gmina Żarki pozyskała z Urzędu Wojewódzkiego oraz wyasygnowała z własnych zasobów.W finansowaniu wziął równiez udział  Austriacki  Czarny Krzyż . Docelowo, co rok ma być konserwowany jeden duży obiekt  a konserwacja trzech mniejszych zostanie wykonana w jednym sezonie. Nadzór nad pracami  sprawuje Urząd Konserwatorski z Częstochowy a pomoc techniczną zapewnia Ochotnicza Straż Pożarna z Żarek. Koniec prac nastąpi we wrześniu. Podjęte prace, jak dotąd na Jurze nie znajdują precedensu, nikt w taki sposób nie konserwował obiektów związanych z I wojną światową.

10 listopada zamontowana został nowa plyta wieńcząca pomnik. Oryginalna płyta zniknęła z cmentarza  w latach 50-tych XX wieku.

 

22 kwietnia 2013

Cmentarz w Kotowicach odwiedzili panowie Erwin Fitz i Friedrich Schuster ze stowarzyszenia  Österreichische Schwarze Kreuz oraz reprezentujący gminę Żarki pani sekretarz Barbara Major, pani Katarzyna Kulińska-Pluta i radny pan Paweł Labocha .Gmina oraz Austriacki Czarny Krzyż zadeklarowali wsparcie finansowe dla dalszych prac renowacyjnych, które są planowane na rok 2013. Zgromadzone środki  pozwolą na renowację i konserwację największego piaskowcowego krzyża znajdującego się na cmentarzu oraz pielęgnacyjne cięcia drzewostanu. Wykonana zostanie dokładna mapa obiektu z inwentaryzacją oryginalnych znaków mogilnych.

 

 

 

Fotorelacja z prac prowadzonych w roku 2013:

 

 

 

 

kwiecień 2015

Lipiec 2015

Sierpień 2015

 

Relacje w mediach:

 


 

 

 

CMS Graphic Design by: