A A A
 • Pozostałości napędu wodnego
  Pozostałości napędu wodnego
 • Ślad kanału wodnego
  Ślad kanału wodnego
 • Resztki podpory wału napędowego
  Resztki podpory wału napędowego
 • Ślady po niewielkiej elektrowni wodnej
  Ślady po niewielkiej elektrowni wodnej
 • Relikt stawu hutniczego
  Relikt stawu hutniczego
 • Krzyż z pierwszego spustu
  Krzyż z pierwszego spustu
 • Ruda z pradelskich pól
  Ruda z pradelskich pól

3 kwietnia 2011r. Wycieczka po "Żelaznej Dolinie"

3 kwietnia odbyła się wycieczka śladami dawnego hutnictwa w okolicach Pradeł. Niewiele osób przejeżdżających przez tą miejscowość położoną przy ruchliwej trasie zdaje sobie sprawę,że mija miejsce związane z historią hutnictwa.

 

Historia produkcji żelaza w Pradłach sięga XVI wieku jednak po tym pierwszym okresie nie pozostały żadne ślady materialne. W latach trzydziestych XIX wieku dla potrzeb budowanych w okolicach Dąbrowy Górniczej zakładów hutniczych rozpoczęto budowę wielkiego pieca w Pradłach. Dla urzędników górniczych wybudowano tu osadę fabryczną w bezpośrednim sąsiedztwie huty. Po wybudowaniu zakładu okazało się, że uzyskiwana surówka jest niskiej jakości i nie nadaje się dla huty Bankowej. Przyczyną była prawdopodobnie wadliwa konstrukcja pieca. Kolejne przebudowy wielkiego pieca nie dały efektu a powódź ok. 1846 roku uszkodziła koło wodne. Na skutek rabunkowej gospodarki leśnej koszt wytopu z udziałem węgla drzewnego drastycznie wzrastał i zakłady bazujące na koksie wypierały z rynku, te z przestarzała technologią. W 1854 roku pradelski wielki piec wygaszono. Po hutniczych epizodach historycznych Pradeł pozostały nieliczne ślady, jak np. gruzowisko-nasyp, gdzie znajdowały się zabudowania wielkiego pieca, ślady wałów, grobli i kanałów, niewielkie hałdy, fragmenty stawu hutniczego, kanał hutniczy odprowadzający wodę z huty, krzyż odlany z pierwszego wytopu wielkiego pieca ,dom hutników,jeden z trzech niegdyś istniejących i budynek dawnej poczty dyliżansowej. O hutniczej przeszłości świadczą nazwy miejscowe ; które zachowały się do dzisiaj: Piec, Pieczyska, Fryszerka, Dumynia.

CMS Graphic Design by: