A A A

22-23 marca 2013.Obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Członkowie TJ zostali zaproszeni do powołanego przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu komitetu organizacyjnego obchodów 150-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

 

PROGRAM OBCHODÓW W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM

 

STYCZEŃ

16.01.2013 r. godz. 16.00 – Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej – sekcja historyczna – temat spotkania: „Powstanie Styczniowe w Powiecie Zawierciańskim”; 20.01.2013 r. – godz. 12.00 – Spotkanie pod Grobem Nieznanego Żołnierza, następnie przy trzech mogiłach powstańczych w Zawierciu oraz Grobie Zachertów w Kromołowie;

22.01.2013 r. – Uroczystości rocznicowe na starym cmentarzu w Szczekocinach – zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic, Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki w Szczekocinach, MGOKiS;

24.01.2013 r. – „Poręba Mrzygłodzka w czasie Powstania Styczniowego 1863-1864” – spotkanie organizowane przez Klub Pasjonatów Historii Lokalnej w Porębie;

26.01.2013 r. - Sesja popularnonaukowa z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Szczekocinach- Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic, Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki w Szczekocinach, MGOKiS.

LUTY

05.02.2013 r. – Rocznica pierwszej potyczki powstańczej w Zawierciu – uroczystości przy krzyżu ul. 11-go Listopada w Zawierciu.

MARZEC

15 marca 2013 r. – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: „Ślady Powstania Styczniowego w powiecie zawierciańskim”, ogłoszonego w styczniu 2013 r. we wszystkich szkołach gimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach.

22.03.2013 r. – 10.00 – Złożenie kwiatów na mogile powstańczej w rocznicę potyczki pod Kazimierówką; 11.00 – sesja popularnonaukowa w MOK Centrum w Zawierciu połączona z wystawą pamiątek powstańczych oraz promocją książki podsumowującej wiedzę na temat powstania styczniowego i losów powstańców Powiatu Zawierciańskiego.

 

 

Członkowie TJ brali udział w organizowaniu wystawy oraz w sesji popularno-naukowej. Są również wśród współautorów książki "Ziemia zawierciańska w Powstaniu Styczniowym 1863-1864"

 

Zdzislaw Kluźniak. Klub Pasjonatów Historii Lokalnej w Porębie/TMZZ/Towarzystwo Jurajskie.

"W kręgu rodzinnym Edmunda Zacherta - Komisarza Rządu Narodowego"

Aleksander Kot.Towarzystwo Jurajskie.
"Nieznane fakty z dziejów powstania styczniowego na ziemi pilickiej".

 

Na wystawie zaprezentowane zostały  najlepsze prace, nagrodzone i wyróżnione w konkursie plastycznym pt.: „Ślady Powstania Styczniowego w powiecie zawierciańskim”; Organizator- Starostwo Powiatowe w Zawierciu.

W organizacji wystawyuczestniczyli członkowie Towarzystwa Jurajskiego

23.03. – 13.00 - Teren parku przy Pałacyku Szymańskiego w Zawierciu – meta rajdu „Przebiśniegom na spotkanie”, organizowanego przez PTTK Zawiercie – rajd przebiegać będzie śladami potyczek Powstania Styczniowego w Powiecie, na mecie zaprezentowana będzie rekonstrukcja jednej z potyczek – z udziałem grupy rekonstrukcyjnej w strojach historycznych i prezentacją broni z tamtego okresu, towarzysząco występ Orkiestry Dętej z Dzwono-Sierbowic;Organizator- Starostwo Powiatowe w Zawierciu

23.03.2013 r. – godz. 16.00 Pilica – III Spotkanie z Historią w Gminnej Bibliotece Publicznej poświęcone losom Powstania Styczniowego i powstańców na ziemiach gminy Pilica;organizator- Towarzystwo Jurajskie

24.03. 2013 r. – 12.00 – Msza Św. w Kościele w Zawierciu – Kromołowie oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej na grobie powstańców – Edmunda i Witolda Zachertów. Organizator- Starostwo Powiatowe w Zawierciu

MAJ

3.05.2013 r. – 11.00 Uroczystości rocznicowe w Niegowonicach. Organizator- UMiG Łazy, UG Niegowonice.

CZERWIEC

06.06.2013 r. – 9.00 – Rajd Kościuszkowski w Szczekocinach – tym razem uczestnicy odwiedzą miejsca potyczek powstańców styczniowych.

PAŹDZIERNIK

06.10.2013 r. – Oddanie salwy honorowej przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów Śmierci” z Buska-Zdroju - ku czci powstańców styczniowych w Szczekocinach.

GRUDZIEŃ
4.12.2013 r. – Uczczenie rocznicy potyczki pod Goleniowami (gmina Szczekociny).

 

Relacje z prac komitetu organizacyjnego działającego przy starostwie powiatowym:

 


 

CMS Graphic Design by: