A A A
  • Krzyże przygotowane do montażu
    Krzyże przygotowane do montażu
  • Wizyta robocza
    Wizyta robocza

18-25 września 2010 - Cmentarz wojenny Kroczyce-Bleszczowa

Niewiele osób przejeżdżających trasą nr 78 Zawiercie - Jędrzejów wie o leżącym kilkaset metrów od niej,tuż przed Kroczycami,cmentarzu wojennym na górze Bleszczowa.

Niewielki powierzchniowo cmentarz kryje zwłoki 937 poległych-651 Austriaków,284 Rosjan i 2 Niemców. W listopadzie 1914 roku w okolicy toczyły walki pomiędzy 1 Armia austriacka wspieraną na północnym skrzydle przez niemiecką „Grupę Woyrsch” i 4 Armią rosyjską. Front zatrzymał się tutaj na kilka tygodni. Linie rosyjskie znajdowały się wzdłuż pasma skalnego a okopy austriackie w odległości 300-400 metrów na zachód. Trwały ataki,kontrataki oraz ostrzał karabinowy i artyleryjski. Polegli grzebani byli w pobliżu linii frontu. W grudniu Rosjanie wycofali się na wschód.Wielka Wojna opuściła Jurę. Po zakończeniu działań, w trakcie porządkowania cmentarzy wojennych,na Bleszczową przeniesiono poległych z Piaseczna,Żerkowic,Lgoty Murowanej,Rzędkowic,Wygody i Pradeł. Część poległych trafiła na cmentarz we Włodowicach. W dwudziestoleciu międzywojennym na kroczyckim cmentarzu parafialnym znajdowały sie cztery groby żołnierskie,w których spoczywali Niemiec Hermann Barby poległy 5.11.1914,Rosjanin Władysław Orzechowski z 84 szirwańskiego pułku piechoty,poległy 19.11.1914 pod Lgotą Murowaną oraz trzech nieznanych z nazwiska Austriaków. Obecnie pozostał tu jedynie grób Władysława Orzechowskiego. Ciała pozostałych poległych przeniesione zostały prawdopodobnie na cmentarz na Bleszczowej. Na cmentarzu znajduje się jedna imienna mogiła chorążego Broniława Franka z austriackiego 36 Pułku Piechoty Obrony Krajowej.

 

Cmentarz w Kroczycach-Bleszczowej, znajdujący się pod opieką Urzędu Gminy, był obiektem zadbanym jednak jego wygląd odbiegał od wzorców  przewidzianych w wojskowych przepisach. Wynikało to z faktu,że przez wiele lat tematyka Wielkiej Wojny niemal nie istniała w dostępnej literaturze. Towarzystwo Jurajskie podjęło starania o umieszczenie na mogiłach ośmiu dębowych krzyży w odmianie łacińskiej i prawosławnej, zgodnych z oficjalnymi wzorcami stosowanymi we wczesnym grobownictwie wojennym,oraz tablicy informacyjnej. Po uzgodnieniach z Urzędem Gminy Kroczyce,Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18 września 2010 wykonane zostały prace przygotowawcze  a 25 września zamontowane zostały dębowe krzyże.

 

Dziękujemy Urzędowi Gminy w Kroczycach za pomoc, bez której ciężko byłoby nam zrealizować  projekt.

 


CMS Graphic Design by: