A A A
  • Prezentacja "Smoleń na starej fotografii"
    Prezentacja "Smoleń na starej fotografii"
  • Biśnik
    Biśnik
  • Wydawnictwo okolicznościowe
    Wydawnictwo okolicznościowe

15 maja 2011. Wycieczka tematyczna. "Smoleń. Śladami warowni"

Celem wycieczki było pokazanie skomplikowanej historii militarnej okolic Smolenia. Trasa dostosowana była do możliwości uczestników w każdym wieku a biegła od ZJPK gdzie odbył się pokaz multimedialny „Smoleń na starej fotografii” oraz prezentacja eksponatów archeologicznych, przez Biśnik [jaskinia i relikty umocnień na ostańcu],Grodzisko Pańskie [relikty grodziska], Skały Zegarowe [ pozostałości niedokończonego założenia obronnego] do zamku Smoleń. Chociaż pogoda nie rozpieszczała uczestników, kilkugodzinny spacer był udaną imprezą i pozwolił uczestnikom  na uzyskanie nowych informacji o jurajskich dziejach.

CMS Graphic Design by: