A A A

10.04.2008 - 14.11.2009 Jurajskie Cmentarze Wojenne

W kwietniu 2008 Piotr Orman rzucił pomysł zrekonstruowania kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kromołowie.Jak pomysłodawca pisał wówczas na Forum Jurajskim:


Całość projektu ma być zrealizowana w formie akcji obywatelskiej lub jak kto woli społecznej...pieniądze na te materiały mają być zgromadzone poprzez dobrowolne wpłaty drobnych sum dokonywane przez zgłaszających akces do projektu...Ważniejsza od pieniędzy jest zaangażowanie i wspólna praca osób zainteresowanych odbudową kwatery... Cały projekt ma charakter nie komercyjny, jego przebieg jest jawny i na bieżąco relacjonowany na forum.


...Zaangażowanie w projekt maksymalnie dużej liczby osób spopularyzuje samą idę, niekonwencjonalny sposób działania być może zainteresuje też media...W projekcie może wziąć udział każdy na równych prawach.


26 kwietnia 2008 pierwsza, wówczas jeszcze nieliczna grupa zaczęła dłubać w kromołowskiej ziemi dyskutując przy okazji o możliwości prowadzenia podobnych akcji ratujących przed zniszczeniem jurajską zabytkową "drobnicę".Co do jednego byliśmy od początku zgodni-żadnej formalnej organizacji bo prędzej czy później sprawozdawczość stanie się ważniejsza od działania! Zmieniał się skład pracujących zespołów,rosło zainteresowanie mediów i mieszkańców Kromołowa.7 czerwca 2008 na poświęceniu odtworzonej kwatery był już spory tłum.

 


 


 

W 2009 roku na podobnych zasadach współuczestniczyliśmy w akcji przeprowadzonej wspólnie ze stowarzyszeniem Tradycyjny Oddział C i K Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 Barona Edwarda von Beshi Twierdza Kraków na cmentarzach pierwszowojennych w Goszczy, Jangrocie, Wolbromiu-Kalisiu i w Kromołowie.

 

 

W niekończących się dyskusjach pojawiały się nowe pomysły dotyczące coraz szerszego kręgu działań na terenie Jury,wykraczających poza tematykę wojenno-cmentarną. Powoli narastały w nas wątpliwości czy "pospolite ruszenie" to rzeczywiście najlepszy pomysł na działanie? Zwolennicy tej formy działania mieli silne argumenty:
Ważniejsza od pieniędzy jest zaangażowanie i wspólna praca osób zainteresowanych.

 

Przeciwnicy nie pozostawali im dłużni:

 

Mamy co prawda sporą grupę sprawdzonych w działaniu ludzi ale przecież ze spontanicznie organizowanych zrzutek nie zrealizujemy bardziej ambitnych pomysłów.

 

W ten sposób odżyła wyklęta niegdyś idea powołania organizacji,która posiadając osobowość prawną,pozwoli na sprawniejsze pozyskiwanie środków przeznaczonych na materialną stronę przyszłych działań.Potrafimy skutecznie działać.Mamy ciekawe pomysły.Pozostaje nam wierzyć,że poradzimy sobie również z utrzymaniem odpowiednich proporcji między ilością tworzonych papierków i efektami działań Towarzystwa Jurajskiego.

CMS Graphic Design by: