A A A

Towarzystwo Jurajskie...


Walne Zebranie Towarzystwa Jurajskiego odbędzie się

20 lutego 2021 (sobota) o godzinie 17.00

w Zawierciu ul.Leśna 6/5

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Towarzystwa.


XIII Spotkania  historią i kulturą >>>


Wycieczki 2017 >>>


  


 

 


 

27 WRZEŚNIA. VIII JURAJSKIE SPOTKANIA STOWARZYSZENIA CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ


 

21 WRZEŚNIA 2014. "POWITANIE JESIENI NA JURZE"


6 WRZEŚNIA 2014. NARODOWE CZYTANIE


6 LIPCA 2014. WYCIECZKA ROWEROWA "W KAPUŚCIANEJ KRAINIE"


15 CZERWCA 2014. WYCIECZKA PO GÓRACH GORZKOWSKICH


19 MAJA 2014. EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU


3 MAJA 2014. PIKNIK HISTORYCZNY W PORĘBIE


11 KWIETNIA 2014. VIII SPOTKANIA Z HISTORIĄ I KULTURĄ


   


Nowy numer biuletynu Towarzystwa Jurajskiego do pobrania:

 
 


 


  


 


Towarzystwo Jurajskie jest stowarzyszeniem powstałym na bazie wcześniejszych doświadczeń zebranych w trakcie realizacji akcji społecznych w ramach nieformalnej grupy wolontariuszy skupionych wokół ForumJurajskie.pl

 

Przeprowadzone realizacje wykazały, że istnieją możliwości wspólnego działania bez konieczności angażowania znacznych środków materialnych i zdobywania wsparcia administracji państwowej w oparciu o zaangażowanie zainteresowanych ludzi i co więcej, że na takie przedsięwzięcia jest zapotrzebowanie.

 

 

Pierwotna forma działalności, chociaż skuteczna i w praktyce sprawdzona miała jednak słabe strony, doskwierał głównie brak podmiotowości prawnej. Zaistniał jednak spory potencjał aktywności, którą można i należy rozwijać. Tworząc stowarzyszenie inicjujemy powstanie organizacji, łatwej do identyfikacji zwłaszcza dla wszystkich podmiotów zewnętrznych. Nasza działalność zyskuje wyraziste oblicze, którego grupa wolontariuszy w powszechnym odbiorze była pozbawiona. Można, stwierdzić, że stowarzyszenia nasze jest w prostej linii efektem ewolucji poprzednio istniejącej nieformalnej struktury i zachowuje nadrzędną dla niej zasadę powszechnej dostępności. W nowej organizacji swoje pomysły realizować będzie mógł każdy z członków pod warunkiem jednak, że w oczach pozostałych zyskają one akceptację.

 

 

Przedmiot naszych zainteresowań został określony bardzo szeroko, jest nim niemal wszystko, co związane z Jurą. Siłą organizacji będzie różnorodność dyscyplin i przedmiotów zainteresowań reprezentowanych przez jej członków. Nie przewidujemy tworzenia osobnych, działających w wąskich grupach zainteresowań zespołów, praktyka pokazuje, że takie twory z czasem się hermetyzują. W zamyśle wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia mają działać wspólnie dla realizacji koncepcji lub projektu, który uznali za wartościowy.

 

 

Ważnym aspektem działalności i wartością samą w sobie jest współdziałanie ludzi reprezentujących różne zainteresowania. Wśród nas są przyrodnicy, regionalni historycy, przewodnicy, miłośnicy różnych form aktywnej turystyki, łączy nas jedno – fascynacja i szacunek dla jedynej w swoim rodzaju krainy geograficznej, jaką jest Wyżyna Krakowsko – Częstochowska. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi, mamy konkretne pomysły i zdecydowaną wolę działania.

 

CMS Graphic Design by: